Wyniki zapytana ofertowego nr 2,

 

 

 

Sejny, 02.07.2013

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Firma Andrzej Norwa- Service

Ul. Wrocławska 4, 01-493 Warszawa

informuje, że  w wyniku postępowania o wyłonienie dostawcy estrady mobilnej przewidzianej projektem:

 

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Umowa nr: UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 ro.

wybrano podmiot :

 PHU Lumex Leszek Pióro Waldemar Pióro ul Dolne Młyny 77.  59-700 Bolesławiec

Kryterium oceny ofert:

Wyboru wykonawcy Zamawiający dokonał w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

a. Cena usługi

Firma

Cena netto

Cena brutto

PHU Lumex Leszek Pióro Waldemar Pióro ul Dolne Młyny 77.  59-700 Bolesławiec

119 000 zł

146 370 zł

ALSPAW Sp z o.o ul Batorego 29.          63-400 Ostrów Wielkopolski

119 550 zł

147 046,5 zł

DISKO SERVICE Mirosław Woźnica  ul Raszkowska 45. 63-400 Ostrów Wielkopolski

125 000 zł

153 750 zł