Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3

 

Sejny, 10.07.2013

 

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa     

Dotyczy:

umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00

Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,

Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 – wyjaśnienia i zmiana treści zapytania z dnia 01.07.2013 na dostawę zabudowy targowej, stolików i krzeseł

I. Zamawiający

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Wrocławska 4

01-493 Warszawa

norwa@wp.pl

Adres do korespondencji:

Andrzej Norwa – SERVICE

Ul. Łąkowa 26

16-500 Sejny

norwa@wp.pl

 

1. Zmienia się treść zapytania ofertowego nr 3/2013 z dnia 1.07.2013 r. poprzez dodanie do punktu VI Warunki składania  ofert zapisu, który otrzymuje brzmienie:

  • Oferta  szczegółowa powinna zawierać zdjęcia wraz z szczegółowym wykazem cen na poszczególne elementy zamówienia.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta obejmuje kompleksowo zamówienie i zakup  zabudowy targowej, stolików oraz krzeseł.

2. Informuję, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju mają być słupki 2,5m wysokości (czy oktagonalne), ilość elementów na jedno stanowisko: słupków, łączników (czy wiązania sufitu też, czy ma być z fryzem), ile wypełnień do ścian, zabudowa w rastrze 99cm czy 100cm.

Ponadto:

- czy elementy aluminiowe stanowisk 2mx2m (słupki, łączniki) mają być anodowane (=oksydowane), celem antykorozyjnego i mechanicznego zabezpieczenia powierzchni aluminium,

- czy łączniki mają mieć szczeliny na wypełnienia z 1 czy z 2-stron.

- czy lada ma się składać tylko z jednej górnej półki, jakiej ma być wysokości ( czy 1m), czy ma być wolno stojąca, czy ma mieć wypełnienia, ewentualnie ile. Czy lada ma mieć dwie półki (jedna górna i druga pośrodku wysokości lady), czy półki maja być na brzegach laminowane, czy górna półka ma być umieszczona miedzy łącznikami tworzącymi prostokąt o wymiarach ok. 1m x 0,5m

- czy fryz ma mieć 30 cm wysokości?

-Czy 3 ściany każdego stanowiska o długości 2m składają się z 7 słupków ok. 2,5m długości, z 6

wypełnień o odpowiednim wymiarze ok. 2,5x1m, z 12 łączników ok. 1m długości z

zamkami i czy na czwartym boku stanowiska zaplanowany jest fryz zbudowany z 4 metrowych łączników i dwóch wypełnień

- Czy ok. 2,5 słupki stanowiska i ok. 1m słupki lady maja mieć nóżki do regulowania poziomu

- Czy 2 punkty świetlne na stanowisko maja być z przedłużaczem zasilającym, jeśli tak to o

jakiej długości

 

Odpowiedź:

- System powinien być kompatybilny z systemem np. Octanorma lub o podobnej funkcji użytkowej: - słupki ośmiokątne  z 8 szczelinami na wypełnienia, przekrój w zakresie 4 cm do 4,5 cm  (dopuszcza się inne słupki jeżeli  istnieje inny system ale  muszą spełniać warunki kompatybilności z systemem np. Octanorma oraz spełniać  warunki rozbudowy na inne rozmiary stoisk)

- Zabudowa w rastrze  99 cm (ilość 150 stanowisk 2x2 – przyjęto do zamówienia – stanowiska te powinny mieć możliwość rozbudowy na inne rozmiary  z wykorzystaniem tych samych elementów -  zamawiający nie dopuszcza 150 stanowisk tylko w rozmiarze 2x2 m bez możliwości innej konfiguracji).   

- Ilość poszczególnych elementów wystarczająca na zbudowanie 150 stanowisk 2m x 2m  wolnostojących z fryzem  2m x ok 30 cm ( zależy od proponowanego systemu).

- Wiązania sufitu  dla tych stanowisk  - przyjęto 1 wiązanie (np. dla octanormy  2 listwy + łącznik na 1 stanowisko).

- Elementy aluminiowe powinny być anodowane.

- Łączniki powinny mieć szczeliny na wypełnienia z 2-stron.

- Lada powinna posiadać blat górny + jedna półka – przyjęto wysokość 1m ( jeśli system przewiduje inaczej to zamawiający dopuszcza inne wymiary). Lada wolnostojąca z możliwością wkomponowania w stanowisko – wypełnienia z 3 stron. 

- Półki estetyczne, ranty  zabezpieczone – jeżeli osiąga się to tylko  przez laminowanie – to powinny  być laminowane. Wymiary blatu i półki dostosowane do systemu.

- Fryz powinien być kompatybilny z systemem zabudowy ( przeważnie stosuje się fryzy o wys. Ok. 30 cm – taka wysokość jest akceptowana). Fryz 2-metrowy – z całych elementów.

- Ilość  elementów potrzebnych  do stanowiska 2x2 m określa system i  powinien być kompatybilny z systemem np. Octanorma 

- Słupki stanowiska i słupki lady powinny mieć nóżki do regulowania poziomu

- 2 punkty świetlne na stanowisko z przewodem zasilającym min. 1m.

 

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe  z dnia 01.07.2013 r. nie ulega zmianie