Wyniki zapytana ofertowego nr 3,

 

 

Sejny, 16.07.2013

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3

Firma Andrzej Norwa- Service

Ul. Wrocławska 4, 01-493 Warszawa

informuję, że  w wyniku postępowania o wyłonienie dostawcy: systemowej zabudowy targowej, stolików i krzeseł, przewidzianej projektem:

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

 

współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Umowa nr: UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 ro.

wybrano podmiot :

EKOINWEST Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski 16-400 Suwałki ul Kościuszki 40B

Kryterium oceny ofert:

Wyboru wykonawcy Zamawiający dokonał w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

a.      Cena usługi

Wykaz firm które złożyły ofertę:

Firma

Cena netto

Cena brutto

EKOINWEST Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski 16-400 Suwałki ul Kościuszki 40B

469 272,50 zł

577 205,18 zł

EXPO EXPERT  Sp. z o.o., PL 30-826 Kraków, ul. Darasza 8 a

826 640,00 zł

1 016 767,20 zł